GiH Nieuwsbrief bericht over het rapport inzake herinrichting van de Nederlandse loterijmarkt, met commentaar Alan Littler

Op 13 september 2017 berichtte Gaming in Holland (“GiH”) in haar nieuwsbrief over het door SEO economisch onderzoek, in opdracht van de Nederlandse overheid, opgestelde rapport aangaande de herinrichting van de Nederlandse loterijmarkt (GiH Newsletter – “Nederlandse Loterij Posted Revenues in Excess of €1 Billion …and More!”). Dat rapport onderzoekt verschillende beleidsopties met betrekking tot die herinrichting en betreffende financiële consequenties. Alan Littler heeft GiH voorzien van commentaar met betrekking tot de inhoud van het rapport.

Het bericht is hier te vinden. Het rapport is hier te vinden.